Mše svatá z kostela sv. Markéty

Mše svatá z kostela sv. Markéty: Praha - Břevnov
Praha - Břevnov
Přenos bohoslužby ze 2. neděle v mezidobí.

Přenos slavnostní bohoslužby z Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. V den 1025. výročí posvěcení kláštera v neděli 14. ledna 2018, při mši svaté v břevnovské bazilice sv. Markéty od 10.00h. přijme nově zvolený arciopat P. Petr Prokop Siostrzonek opatskou benedikci od kardinála Dominika Duky OP.

Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově dne 21. listopadu 2017, za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, zvolila 61. opata břevnovského kláštera. Stal se jím dosavadní převor-administrátor opatství P. Petr Prokop Siostrzonek.  Předchůdcem nově zvoleného opata byl Anastáz II. Opasek (1947–1999). V době od 4. září 1999 pak byl představeným břevnovského arciopatství převor-administrátor Petr Prokop Siostrzonek (do 20. 11. 2017).

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.