Mše svatá z kostela sv. Mikuláše

Mše svatá z kostela sv. Mikuláše: Sliač, SK
Sliač, SK
Přenos bohoslužby ze 6. neděle v mezidobí.

Přenos bohoslužby ze 6. neděle v mezidobí.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.