Mše svatá z poutního chrámu ve Štípě

Mše svatá z poutního chrámu ve Štípě:
Přenos slavnostní bohoslužby z chrámu Narození Panny Marie.

Přenos slavnostní bohoslužby u příležitosti oslav výročí 400 let od založení kostela a kláštera. Celebruje Mons. Josef Nuzík, generální vikář Olomoucké arcidiecéze.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.