Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Církev
Církev
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. Třináctá část věnovaná církvi začíná provokativní otázkou, zda je jí vůbec zapotřebí.

Třináctá část věnovaná církvi začíná provokativní otázkou, zda je jí vůbec zapotřebí. Často lze totiž od lidí slyšet názor: Bůh ano, církev ne. Na půvabném příběhu C. S. Lewise poukazují autoři tohoto dílu na její důležitou úlohu – přivádět Krista k lidem a lidi ke Kristu. Pro správné chápání církve, jakožto mystického těla Kristova, autoři vysvětlují 4 její znaky: Vyznání víry mluví o jedné, svaté, katolické, apoštolské církvi.