Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Jeden Bůh
Jeden Bůh
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. Pátý díl se zabývá otázkou, jaký je židovsko – křesťanský obraz Boha a zda vůbec jsme schopni vytvořit si obraz o tom, co zcela přesahuje možnosti našeho rozumu.

Autoři pátého dílu se zabývají otázkou, jaký je židovsko – křesťanský obraz Boha a zda vůbec jsme schopni vytvořit si obraz o tom, co zcela přesahuje možnosti našeho rozumu. Proto je podle Tomáše Akvinského snadnější říci, co Bůh není, než co je. Nehledě na to se Bohu zpravidla přisuzují takové vlastnosti jako "věčnost, neměnnost, všudypřítomnost a všemohoucnost". Měli bychom však být vždy opatrní, když se snažíme vtěsnat Boha do lidských pojmů.