Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Kristus
Kristus
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. V jedenácté části budeme hledat odpovědi na řadu otázek pramenící z Vyznání víry.

Co znamená jméno Ježíš Kristus? Jak chápat početí z Ducha Svatého a narození z Panny? Jak pohlížet na zázraky, které Ježíš konal? Proč se nadšené „Hosana“ tak rychle změnilo v „Ukřižuj“? Co znamená „sestoupil do pekel“ ? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek, pramenících z Vyznání víry, poskytuje jedenáctá část „Kristus“.