Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Trojjediný Bůh
Trojjediný Bůh
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. Autoři šestého dílu se snaží vysvětlit divákům podstatu učení církve o Nejsvětější Trojici.

Autoři šestého dílu se snaží vysvětlit divákům podstatu učení církve o Nejsvětější Trojici: Bůh je jeden, pokud jde o Božskou přirozenost, ale ta se vyskytuje ve třech Božských osobách – Otec, Syn a Duch Svatý. Jejich vztah vůči sobě navzájem je zde znázorněn pomocí diagramu. V dějinách teologie se ohledně chápání tajemství Nejsvětější Trojice hodně zápasilo. K pochopení tohoto tajemství mohou přispět i četná výtvarná díla, která jsou zde zmíněna.