Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Více světla než stínu
Více světla než stínu
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. Řeholní řády měly hlavní zásluhu na uchování a rozvoji antických tradic a zásadní vliv na rozvoj Evropy.

Řeholní řády měly ve středověku hlavní zásluhu na uchování a rozvoji antických tradic a tím pádem i zásadní vliv na rozvoj Evropy ve všech oblastech života. Autoři této části věnují pozornost zejména řádu, který je kolébkou evropského mnišství - benediktinům a jejich přínosu pro rozvoj vzdělávání, kultury, ale i hospodářství. Kláštery nebyly jen centry duchovního života. Další část je pak věnována misijní činnosti jezuitů v Jižní Americe.