Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Víra a věda
Víra a věda
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. Autoři v sedmém dílu zdůrazňují, že věda a víra nejsou v protikladu.

Autoři v sedmém dílu zdůrazňují, že věda a víra nejsou v protikladu, neboť skutečné pravdy, které přináší věda a pravdy které zjevuje víra, si nemohou odporovat, protože zkoumají tutéž skutečnost z různých aspektů. Problém vzniká, když některá strana překračuje rámec svých kompetencí. Autoři uvádějí některé takové případy z historie i současnosti.