Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Vtělení
Vtělení
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. V desáté části autoři vysvětlují, proč se Bůh stal člověkem.

V desáté části autoři vysvětlují, proč se Bůh stal člověkem, zabývají se otázkou vtělení jakožto součástí Božího plánu na spásu člověka, který po svém pádu ztratil společenství s Bohem. Tento plán zahrnuje dlouhé přípravné období, kdy se Bůh dává poznat izraelskému lidu prostřednictvím proroků a vrcholí příchodem Ježíše Krista a jeho obětí, která usmíří všechny hříchy a obnoví přátelství člověka s Bohem. Člověk se stává novým stvoření, když přijme Kristovu oběť a spojí s ní svůj život. Znakem nového stvoření je křest.