Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Vykoupení
Vykoupení
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. Dvanáctá část vysvětluje, proč v Ježíšově smrti na kříži spočívá naše spása a vykoupení.

Dvanáctá část vysvětluje, proč v Ježíšově smrti na kříži spočívá naše spása a vykoupení. Ježíš svou obětí na kříži vykoná akt nekonečné lásky Božího Syna k Otci a tento akt má moc odpouštět hříchy, které jsou nedostatkem lásky a ničí jednotu člověka s Bohem. Jedině oběť bohočlověka Ježíše Krista dokáže tento nedostatek vyvážit a člověka obnovit.