Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Zjevení a Bible I.
Zjevení a Bible I.
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. Tématem třetího dílu je Bible, která je pro věřící Božím Slovem.

Tématem třetího dílu je Bible, která je pro věřící Božím Slovem. To mělo připravit lidi na příchod Boha samotného v osobě Ježíše Krista. Tato zlomová událost dělí Bibli na dvě části – Starý a Nový Zákon. Oba zákony obsahují texty rozmanitého druhu . Autoři poskytují jejich přehled a stručnou charakteristiku a budou se k nim vracet v dalších dílech.