Můj chrám

Můj chrám: Akademický sochař Petr Váňa v Kapli sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice
Akademický sochař Petr Váňa v Kapli sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života.

Petr Váňa vstoupil do sochařského ateliéru ve třinácti letech. Nejdříve jako žák sochaře Jiřího Saiferta a potom sochaře Jindřicha Severy. Studoval obor sochařství na střední umělecko-průmyslové škole kamenické v Hořicích. Roku 1984 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 1990 diplomoval. Zabývá se sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími projekty.

Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.