Můj chrám

Můj chrám: Bob Fliedr, písničkář a publicista, Komunitní centrum Matky Terezy na Jižním Měste, Praha
Bob Fliedr, písničkář a publicista, Komunitní centrum Matky Terezy na Jižním Měste, Praha
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života.
Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.