Můj chrám

Můj chrám: Daniel Raus, kostel sv. Tomáše v Praze na Malé Straně
Daniel Raus, kostel sv. Tomáše v Praze na Malé Straně
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života.
Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.