Můj chrám

Můj chrám: Ing. Jaromíra Vítková, místostarosta Boskovic v kostele sv. Jakuba St. Boskovice
Ing. Jaromíra Vítková, místostarosta Boskovic v kostele sv. Jakuba St. Boskovice
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.

Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka Boskovic 2002-2016. Prosazuje poctivou, odpovědnou a vstřícnou politiku. Dlouhodobě podporuje občanská sdružení, spolky, zvláště ty, které pracují s dětmi a mládeží, rodinami s dětmi. Je aktivní členkou Orel jednoty Boskovice, skautkou a čestnou členkou Mateřského centra Boskovice.

Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.