Můj chrám

Můj chrám: Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství v kostele Očišťování Panny Marie - poutní místo, Dub nad Moravou
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství v kostele Očišťování Panny Marie - poutní místo, Dub nad Moravou
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.

V roce 2005 vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně obor rostlinolékařství (specializace ochrana rostlin).

V letech 2007 – 2009 byl poradcem ministra a předsedy LRV pro oblast zemědělství a životního prostředí. Působil také jako poradce ministra pro místní rozvoj. Byl členem výboru pro rozvoj cestovního ruchu při ZOK. Mezi lety 2008 až 2012 byl členem komise pro rozvoj venkova a zemědělství při radě Olomouckého kraje. Od roku 2012 je zastupitelem Olomouckého kraje, předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL. V letech 2012 – 2013 působil jako člen výboru regionální rady ROP Střední Morava.

Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.