Můj chrám

Můj chrám: Kostel svatého Klimenta v Praze a Alena Anne-Marie Nedoma
Kostel svatého Klimenta v Praze a Alena Anne-Marie Nedoma
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života.
Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.