Můj chrám

Můj chrám: Max Kašparů, kostel sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice
Max Kašparů, kostel sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života.
Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.