Můj chrám

Můj chrám: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D, neonatolog a primář novorozeneckého oddělení v nemocnici v Olomouci  v chrámu sv. Cyrila a Metoděje , Olomouc
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D, neonatolog a primář novorozeneckého oddělení v nemocnici v Olomouci v chrámu sv. Cyrila a Metoděje , Olomouc
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.

Lumír Kantor je český dětský lékař, soudní znalec a vysokoškolský pedagog, od roku 2016 senátor za obvod č. 61 - Olomouc, od roku 1997 primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.