Můj chrám

Můj chrám: Prof. Royt, prorektor Univerzity Karlovy v katedrále sv. Víta
Prof. Royt, prorektor Univerzity Karlovy v katedrále sv. Víta
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt je český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost na UK. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství.

Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.