Můj chrám

Můj chrám: Veronika Sedláčková, kostel sv. Kříže na Příkopech, Praha
Veronika Sedláčková, kostel sv. Kříže na Příkopech, Praha
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života.
Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.