Muzikál Judit

Muzikál Judit:
Divadelní představení mladých romských lidí DIK.

Muzikál JUDIT je vrcholným dílem divadelního seskupení mladých romských lidí DIK. Iniciály romského slova DIK (podívej) znamenají Divadlo Inspirované Kristem a přináší humornou formou poselství evangelia. Mladí romští umělci, kteří jsou studenty středních a vysokých škol, se angažují nejenom v divadle, ale vedou skupinky mladších kamarádů, kterým pomáhají růst.  V muzikálu JUDIT dochází k propojení divadla, hudby, tance a samozřejmě humoru. Odehrává se v biblických časech Starého zákona v Betúlii, kde se odehrává příběh odvážné ženy, která hrdinsky vystaví svůj život, aby zachránila národ před Holofernesovými úklady.