Muzikanti hrajte

Muzikanti hrajte:
Záznam vystoupení dechových orchestrů na mezinárodním festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín.

Hudební ukázky dechových orchestrů Základníc uměleckých škol z Chlumce nad Cydlinou, Jeseníku, Police nad Metují a Letovic i zahraniční dechové orchestry z Finska, Slovenska a Slovinska. Nebude chybět ani Veselka Ladislava Kubeše.