Muzikanti hrajte

Muzikanti hrajte:
Záznam vystoupení dechových orchestrů na mezinárodním festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín.

Televize Noe se v roce 2018 zúčastnila mezinárodního festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín. Zaznamenala na něm vystoupení některých kapel od nás i ze zahraničí. Výběr skladeb a orchestrů je obsahem tohoto dílu pořadu Muzikanti hrajte.