Muzikanti hrajte

Muzikanti hrajte:
Záznam vystoupení dechových orchestrů na mezinárodním festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín.