Mwebare kwija - Klinika v buši

Mwebare kwija - Klinika v buši:
Dokument o působení neziskové organizace Shalom for Uganda v Ugandě.

Shalom for Uganda je nezisková organizace zaměřená na pomoc místním obyvatelům přímo v jejích komunitách. Je to tým dobrovolníků profesionálů - lékaři, psychoterapeuti, sociální pracovníci, kteří chtějí své vědomosti využít v prospěch komunity Shalom for Uganda.Členové SFU pracují jako dobrovolníci a peníze od dárců používají přímo na projekty, čímž minimalizují náklady na administrativu.