Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Cesta ke zralosti
9. díl
Cesta ke zralosti
Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Prošli spolu kus své životní cesty. Manželé Mikovi pohovoří na téma Cesta ke zralosti.

Prošli spolu kus své životní cesty. O jejich společném i osobním růstu si budeme povídat v únorovém dílu měsíčníku Na pořadu rodina. Manželé Mikovi s námi pohovoří na téma Cesta ke zralosti.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Pomáháme si vzájemně v duchovním růstu?

Mám svobodu pro své osobní zrání?

Dáváte kvalitě svého vztahu dostatečnou prioritu?

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.