Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Děti na zemi i v nebi
5. díl
Děti na zemi i v nebi
Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Setkání dvou rodin - manželů Zajíčkových a Skřičkových na téma: Děti na zemi i v nebi.

Pod tímto názvem mohou diváci Televize Noe sledovat nový pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Listopadové téma bude poněkud smutnějšího rázu. Dotkneme se smrti v rodině. Manželé Zajíčkovi si tentokráte pozvali pár, který má za sebou trpkou zkušenost úmrtí vlastního dítěte. O tom, jak se s tím vyrovnali, co jim pomohlo a jak dokázali kráčet dál, si budeme povídat v 5. dílu Na pořadu rodina, který nese název Děti na zemi i v nebi.

Společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě, navštívíme rodinu Zajíčkových z Ostravy. Budou si povídat s jejich hosty - manžely Skřičkovými a možná odpoví i na otázky, které trápí vás.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Jak se navzájem podporujete v těžkých chvílích?

Považujeme vzniklý lidský život za nedotknutelný, a proč?

Smrt je součástí života, nevytěňujeme ji? Známe přání svých blízkých ohledně způsobu pohřbu?

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.

Komentáře

Vážení, shlédl jsem pořad NA POŘADU RODINA - děti na zemi i v nebi. Manželský pár (při všech strastech) měl neobyčejné štěstí, mohl své dítě pokřtít. Jsou však rodiny,a je jich dost, které přišly o dítě nenarozené. Z bible víme, že naši prarodiče se rozhodli brát svou existenci po svém. Boží milosrdenství tuto skutečnost respektovalo a člověk se může vrátit domů svým vlastním rozhodnutím v souladu s cestou vytýčenou Ježíšem Kristem. Co však dítě, které zemře bez křtu, s dědičným hříchem? Muž a žena tvoří tělo, Bůh toto tělo oživuje. Zodpovědnost tedy neseme. Existuje způsob, jak tento nedostatek napravit? Velmi mnoho se hovoří o umělých potratech, pouze na VÍRA.cz uvádí "modlitby za nenarozené dítě". Snad by stálo za to, existuje-li možnost, seznámit s ní veřejnost. Děkuji.