Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Kdo si počká, ten se dočká …
12. díl
Kdo si počká, ten se dočká …
Manželé Zajíčkovi a Zendulkovi. Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Pozvání Honzy a Ivy Zajíčkových přijali manželé Zendulkovi. Společně si budou  povídat o nesnadném partnerském hledání a chybějící odvaze pro životní rozhodnutí...

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Mám osobní zodpovědnost, abych se dokázal v určitém věku osamostatnit? Co pro to dělám?

Do jakého věku dítěte jste ochotni akceptovat jeho přítomnost ve vaší domácnosti a proč?

Vnímáte rozhodnutí svého dítěte o volbě životního partnera jako suverénní?

Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.