Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Péče o prarodiče
19. díl
Péče o prarodiče
Manželé Zajíčkovi a Stuchlí. Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Co přináší soužití s prarodiči. Je to výhoda či nevýhoda? O službě v závěru života si budeme povídat s manželi Pavlem a Ludmilou Stuchlými.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Byli bychom ochotni jít do mezigeneračního soužití? Popište si výhody a nevýhody vaší konkrétní situace.

Máme stanovené hranice mezi službou pro potřebné, a úkoly ve vlastní rodině? Vyhovuje nám to?

Vnímáte model mezigeneračního soužití jako obohacující?

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.