Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Pěstounská rodina
13. díl
Pěstounská rodina
Manželé Zajíčkovi a Mrozkovi. Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Pozvání Honzy a Ivy Zajíčkových přijali manželé Mrozkovi. Společně si budou  povídat o tom, co je vedlo přivést do své početné rodiny další děti...

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Jste otevření pro přijetí cizího dítěte? Probírali jste to s partnerem?

Promluvte si o svých důvodech pro a proti pěstounství. Objasněte si své pohledy na věc.

Máte ve svém okolí rodinu s přijatými dětmi? Jak ji vnímáte?

Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.