Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Povolání dětí
6. díl
Povolání dětí
Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Setkání dvou rodin - manželů Zajíčkových a Ryškových na téma: Povolání dětí.

Pod tímto názvem mohou diváci Televize Noe sledovat nový pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě, navštívíme rodinu Zajíčkových z Ostravy. Budou si povídat s jejich hosty - manžely Ryškovými na téma Povolání dětí a možná odpoví i na otázky, které vás zajímají.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Vnímáte u svých dětí talent i ve vztahu k možnému povolání?

Jakou máte vlastní zkušenost s pomocí rodičů při volbě povolání?

Co byste při pomoci dětem dělali jinak než Vaši rodiče?

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.