Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Prožívání církevního roku se staršími dětmi
15. díl
Prožívání církevního roku se staršími dětmi
Manželé Zajíčkovi a Kučerkovými. Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Pozvání Honzy a Ivy Zajíčkových přijali manželé Petr a Katka Kučerkovi.

Inspirace zkušených manželů, jak prožívat liturgický rok a církevní svátky kreativně se staršími dětmi. Tentokrát se zaměřením na adventní a vánoční dobu.

Společně se pokusí odpovědět, jak dětem přibližovat advent a vánoce. Jak jim pomáhat v jejich růstu ve víře? Nebudou chybět také podnětné otázky pro osobní povídání s partnerem, či rady zkušené psycholožky.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Nejsme svým dětem překážkou na cestě víry? Promluvme si o tom.

Mají k nám děti dostatečnou důvěru? Setkávají se naše a jejich představy v otázkách víry?

Jsme připraveni čekat na plody naší výchovy, nebo jsme netrpěliví ke zrání dětí ve víře?

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.