Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Rodina a politika
21. díl
Rodina a politika
Jaké to je být starostou a manželem? Jak se daří spojit náročnou práci pro obec, politiku a starost o rodinu? Jakým úskalím musí taková rodina čelit? Dá se vůbec spojit rodina a politika? A má vůbec jedinec v politice možnost něco změnit? Nad těmito otázkami se budeme zamýšlet v tomto díle měsíčníku Na pořadu rodina.

V dalším díle magazínu Na pořadu rodina se dozvíte jaké to je být starostou a manželem zároveň. Pozvání manželů Ivy a Honzy Zajíčkových přijali Zbyněk a Anna Královi. Zbyněk Král byl po dvě volební období starostou Bánova a aktivně se mnoho let zapojuje nejen do komunální politiky, ale i do politiky stranické na vyšší úrovni. Jeho žena je mu po celou dobu jeho aktivního nasazení velkou oporou a vytváří mu pevné zázemí.

V rámci pořadu zazní mnoho o motivaci, proč se do politiky pustit. Jak se daří spojit náročnou práci pro obec a starost o rodinu? Jakým úskalím musí takováto rodina čelit čelit? A zdali se dá vůbec spojit rodina a politika.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Uvažovali jste jako manželé o politické angažovanosti jednoho z vás? Shodujete se?

Jste schopni poskytovat partnerovi dlouhodobou podporu i přes nároky, které služba společnosti přináší?

Máte svoji představu o tom, co byste chtěli změnit v místě vašeho bydliště. Co konkrétně děláte nebo můžete udělat?

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.