Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika

Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika: autor a průvodce Marek Orko Vácha
1. díl
autor a průvodce Marek Orko Vácha
<p>I. Etika ochrany přírody. 1. díl Kosmos znamená řád i šperk.</p>

Prosazuje naše společnost a církve dostatečně ekologické
myšlení? M
áme v tom ohromující rezervy. Ale máme
velké naděje, že naše (křesťansky vychovaná) společnost byla
vždycky citlivá k chudým, bezmocným a bezbranným. Udělala-li
něco viditelného, pak je to právě na poli charity. Domovy
důchodců, sirotčince, léčebny, péče o nemocné AIDS a tak
dále. Otázka tedy zní, zda péči nerozšířit i na jinak
bezmocné. Projevuje se to v nervozitě vůči eutanázii či
potratům, tedy v péči o další skupiny lidí, které z různých
důvodů nejsou už nebo ještě schopny artikulovat svá práva,
přání a preference. A pak zde máme zvířata, rostliny a
ekosystémy.  Evoluční nebo molekulární biologie si toho
všimla, ale svět si teprve od šedesátých let dál začal
uvědomovat, že existuje ekologická krize. Do té doby ochrana
přírody nikoho nenapadla.