Naše cesta

Naše cesta: Salesiáni na Madagaskaru
Salesiáni na Madagaskaru
Působení salesiánů na ostrově Madagaskar.

Salesiáni přišli na Madagaskar před 25 lety a rozvinuli tady velkolepé dílo mezi nejchudší vrstvou obyvatelstva. Jejich činnost je založena na budování sítí škol, oratoří, farností a hřišť. Nejdůležitějším posláním salesiánských misionářů je hlásání evangelia a působení mezi chudými lidmi, které uskutečňují skrze sociální službu. Celému dílu Bůh žehná, neboť salesiánské domy jsou po celém ostrově a to jak ve velkých městech, tak i na opuštěném venkově.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.