Naše milosrdná Paní, matka kubánského lidu

Naše milosrdná Paní, matka kubánského lidu:
Úcta kubánského lidu k Milosrdné paní z El Cobre. 

Život je často připodobňován dlouhé pouti, která není bez překážek a obtíží. Milosrdná Paní z El Cobre byla, je a bude průvodkyní a matkou kubánského lidu při jeho cestě.