Návštěva papeže v Apulii - mše svatá v přístavu Molfetta

Návštěva papeže v Apulii - mše svatá v přístavu Molfetta:
Přenos papežské návštěvy z Apulie.

Přenos papežské návštěvy z Apulie.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.