Nikaragua - Matka všech

Nikaragua - Matka všech:
Úcta Panny Marie v Nikaragui.

Kontinent Latinská Amerika je charakteristický převážně katolickou kulturou a hlubokou a radostnou oddaností lidí k Panně Marii. Navzdory jizvám způsobeným sociálními obtížemi a jako všechny kultury naší doby olivněni sekularismem si lidé uchovali katolické hodnoty a lásku ke Kristově Matce.V Nikaraguji je Panna Maria uctívána pod názvem “Neposkvrněné početí”- nebo je běžně známá jako “La Purísima”. Tato oddanost je hluboce zakořeněna v srdcích všech Nekaragujců a oslavuje se nejen napříč touto zemí, ale také v domovech tisíců Nikaragujců žijících za jejími hranicemi.