Nikdy není pozdě

Nikdy není pozdě:
Reportážní dokument o Nicolasi Wintonovi.

Sir Nicolas Winton, který zachránil
téměř sedm set převážně židovských dětí před holocaustem,
převzal ve svých sto pěti letech v Praze nejvyšší české
státní vyznamenání – Řád bílého lva. Wintonův mimořádný
čin v minulosti i jeho současná vitalita budí respekt a obdiv, je
však současně i vzorem a inspirací pro mladší generace.
Nejvyšší vyznamenání udělil prezident republiky rovněž
bývalému britskému premiérovi Winstonu Churchillovi in memoriam.
Jak se dovídáme od kardinála Duky, sahá dobrý vztah rodu
Churchillů k naší zemi až hluboko do sedmnáctého století.

Dokument zachycuje slavnostní
ceremoniál předávání vyznamenání na Pražském hradě,
atmosféru slavnostního dne i výpovědi těch, které sir Winton
svým životem inspiroval.