Noční univerzita

Noční univerzita: Eucharistie, smlouva nová a věčná - diskuse
Eucharistie, smlouva nová a věčná - diskuse
Záznam diskuse konající se v rámci Národního eucharistického kongresu, který se konal v Brně roku 2015.

Záznam diskuse moderované P. Martinem Holíkem, ředitelem Radia Proglas. Diskuse se zůčastnili: Th.D., P. prof. Ctrad Václav Pospíšil, Th.D. (s tématem tezí napomáhajících k hlubšímu porozumění „transsubstanciaci“), PhDr. ThLic Jitka Jonová, Th.D. (přinesla své poznatky ze svého bádání o vývoji eucharistických kongresů) a P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. (který na základě dokumentu Sacramentum caritatis přiblížil Eucharistii jako svátost lásky).

Celý průběh eucharistického kongresu sledoval osobně přítomný mimořádný vyslanec Svatého otce Paul Josef kardinál Cordes, jehož pozdrav v úvodu byl prodchnut přátelskou srdečností a smyslem pro humor.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.