Noční univerzita

Noční univerzita: Martin C. Putna - Česká katolická literatura (1945–1989)
Martin C. Putna - Česká katolická literatura (1945–1989)
Přednáška byla pronesena v rámci 28. ročníku Akademických týdnů konaných v Sněžném v Orlických horách v roce 2018.

Prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr., (1968) je literární historik a kritik. Vystudoval klasickou filologii a slavistiku v Praze a teologii v Českých Budějovicích. Od roku 1991 přednáší na UK v Praze, od roku 2013 je profesorem kulturní antropologie. Působil rovněž jako redaktor revue Souvislosti a jako ředitel Knihovny Václava Havla. Odborně se zabývá především vztahem kultury a náboženství. Vydal knihy Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918 (1998); Órigenés z Alexandrie: Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím (2001); Řecké nebe nad námi a antický košík: Studie ke druhému životu antiky v evropské kultuře (2006); Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945 (2010); Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010); Duchovní portrét Václava Havla v rámu české kultury (2011); Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015), Česká katolická literatura v kontextech (1945–1989) a několik knih odborných i esejistických. Překládá z latiny, řečtiny, ruštiny, němčiny a angličtiny. Od 80. let se také aktivně věnuje hudbě. Specializuje se na renesanční a raně barokní hudbu, zejména ve spolupráci se souborem Musica Fresca.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.