Noční univerzita

Noční univerzita: Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. - Svoboda slova – zdroje a meze
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. - Svoboda slova – zdroje a meze
Přednáška byla pronesena v rámci 25. ročníku Akademických týdnů konaných na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují v roce 2015.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., je vysokoškolský učitel, politik filozof a signatář Charty 77, někdejší předseda ODA. V letech 1990–1992 byl poslancem Federálního shromáždění, v letech 1996–1998 poslanecké sněmovny. Mezi léty 1998–2004 byl senátorem, od roku 1998 do roku 2001 předsedou ODA a v roce 2004 neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu. V současné době je členem předsednictva Unie evropských federalistů. Po sametové revoluci přednášel postupně na několika fakultách UK v Praze politickou filozofii. Od r. 2008 vede Katedru politologie a filozofie FF UJEP v Ústí n. L.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.