Noční univerzita

Noční univerzita: MUDr. Marie Svatošová - Nemocný člověk v rodině
MUDr. Marie Svatošová - Nemocný člověk v rodině
Přednáška pronesena na Katolické charismatické konferenci 2010.

MUDr. Marie Svatošová v přednášce popisuje, jakým způsobem se starat o nemocného člověka v rodině. Nezaměřuje se přitom na skutečnosti, jak o něj pečovat po fyzické stránce, ale dává do popředí duchovní a duševní stránku péče a potřeby nemocného i pečujícího. Mnoho námětů ilustruje na vnitřně dotýkajících se příkladech ze své praxe.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.