Noční univerzita

Noční univerzita: P. Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. - Neuralgické body české duchovní tradice
P. Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. - Neuralgické body české duchovní tradice
Přednáška byla pronesena v rámci 25. ročníku Akademických týdnů konaných na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují v roce 2015.

P. Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., (1972, Hořice v Podkrkonoší) vystudoval na FF UK Praha obor Historie – etnologie. Poté v letech 1999–2002 absolvoval na téže univerzitě při Ústavu hospodářských a sociálních dějin doktorské studium v oboru Hospodářské a sociální dějiny a v březnu 2002 obhájil disertační práci. V roce 2000 vstoupil do kněžského semináře, kde studoval do roku 2002. Poté pokračoval ve studiích na Univerzitě Fribourg ve Švýcarsku. V letech 2006–2008 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého Olomouc doktorské studium teologie, specializace církevní dějiny. V červnu 2012 se habilitoval v oboru českých dějin na FF UK. Název jeho habilitační práce je Bible a historicko-kritická metoda: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti)modernistické krize. Absolvoval studijní pobyty na Friedrich-Wilhelm University – Bonn (1997), na l’Institute Catholique – Paříž (2002) a na Collegio Teutonico – Řím/Vatikán (2007). Vyučuje na Univerzitě Karlově a Univerzitě Hradec Králové, kde působí i jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. V roce 2013 ho biskup Jan Vokál jmenoval postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.