Noční univerzita

Noční univerzita: Prof. Blanka Říhová, DrSc. - Dotazy k přednášce o imunitním systému
Prof. Blanka Říhová, DrSc. - Dotazy k přednášce o imunitním systému
Přednáška pronesena v rámci 23. ročníku Akademických týdnů konaných na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují v roce 2013.

Prof. Blanka Říhová, DrSc. je přední česká vědkyně, imunoložka specializující se na výzkum směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění, mikrobioložka. Absolventka Přírodověd. fakulty UK v Praze, kde od r. 1994 působí externě na Katedře fyziologie a vývojové biologie. Titul doktor přírodních věd (RNDr.) získala v r. 1966. V r. 1969 obhájila kandidátskou práci na Mikrobiologickém ústavu Československé AV (CSc.), a tamtéž r. 1983 získala titul doktorky věd (DrSc.). O 10 let později podstoupila habilitační řízení v oboru imunologie (docentka) a v r. 2001 završila jmenovací řízení pro stejný obor na UK (profesorka). V Mikrobiologickém ústavu AV v Praze zastávala několik řídících funkcí a od roku 2007 pracuje jako vedoucí Sektoru imunologie a gnotobiologie. Přednášela v Seattlu, Salt Lake City, Washingtonu a New Yorku. Také na University of Utah na pozvání profesora Jindřicha Kopečka. Od r. 2000 zde působí ve funkci hostující profesorky farmacie a farmaceutické chemie. V r. 1994 přednášela také na Univerzitě Paris-Nord ve Francii. Je předsedkyní České imunologické společnosti.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.