Noční univerzita

Noční univerzita: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. - Katedrála sv. Víta
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. - Katedrála sv. Víta
Přednáška byla pronesena v rámci 25. ročníku Akademických týdnů konaných na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují v roce 2015.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., je prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK. Stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizaci Görres Gesellschaft (SRN). Od roku 2006 do roku 2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů (např. Hl. Johannes von Nepomuk 1393–1993; Mistr Theodorik; Karel IV. císař z Boží Milosti; Gotické umění v západních Čechách; Nimbus barokní Čechie; Obrazy krásy a spásy).

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.