Noční univerzita

Noční univerzita: Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - Vzdělanost, školství a česká společnost
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - Vzdělanost, školství a česká společnost
Přednáška byla pronesena v rámci 25. ročníku Akademických týdnů konaných na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují v roce 2015.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., je významnou osobností akademického i politického života v Česku. Byl jedním ze zakladatelů Katedry politologie v Brně, dlouhá léta ji pak vedl. Byl ředitelem Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity, stál i u vzniku Politologického časopisu, českého odborného politologického periodika. Působil jako vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, vedoucí Institutu pro srovnávací politologický výzkum a jako děkan Fakulty sociálních studií. Dvě funkční období pak působil jako rektor brněnské Masarykovy univerzity. Právě v tomto období univerzita zaznamenala výrazný vzestup, stala se významnou evropskou vzdělávací institucí a stále vyhledávanější vysokou školou z řad uchazečů o studium. Za jeho vedení byl mimo jiné spuštěn systém pro odhalování plagiátorských prací a postaven kampus v brněnských Bohunicích. Petr Fiala byl také ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve Vládě ČR. Je předsedou ODS.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.