Noční univerzita

Noční univerzita: Tomáš Petráček - Neodvratné rozdělení? Náboženská situace na prahu 1. republiky
Tomáš Petráček - Neodvratné rozdělení? Náboženská situace na prahu 1. republiky
Přednáška byla pronesena v rámci 28. ročníku Akademických týdnů konaných v Sněžném v Orlických horách v roce 2018.

P. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., (1972, Hořice v Podkrkonoší) vystudoval na FF UK Praha obor Historie etnologie. Poté v letech 1999–2002 absolvoval při Ústavu hospodářských a sociálních dějin doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny. V roce 2000 vstoupil do kněžského semináře, kde studoval do roku 2002. Poté pokračoval ve studiích na Univerzitě Fribourg ve Švýcarsku. V letech 2006–2008 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého Olomouc doktorské studium teologie, specializace církevní dějiny. V červnu 2012 se habilitoval v oboru českých dějin na FF UK. Název jeho habilitační práce je Bible a historicko-kritická metoda: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti)modernistické krize. Absolvoval studijní pobyty na Friedrich-Wilhelm University v Bonnu (1997), na l’Institute Catholique v Paříži (2002) a na Collegio Teutonico ve Vatikánu (2007). Vyučuje na UK a Univerzitě HK, kde působí i jako vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií. V roce 2013 ho biskup Jan Vokál jmenoval postulátorem blahořečení umučeného kněze J. Toufara.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.